جستجو
فیلتر براساس موقعیت
بابل - شهرک صنعتی درون کلا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: صورت و كاشيكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان 2 (حیدر آباد)
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
میاندرود - شهرک صنعتی گهرباران
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، میاندرود،
موقعیت: مازندران، میاندرود
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی دودانگه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: محمدآباد
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
کلاله - شهرک صنعتی دهنه
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کلاله،
موقعیت: گلستان، کلاله
تلفن:
سیمرغ - شهرک صنعتی سنگتاب
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سیمرغ، دهستان: سنگتاب
موقعیت: مازندران، سیمرغ
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی لاریجان(رینه)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: رينه
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
سیمین شهر - شهرک صنعتی سیمین شهر
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، سیمین شهر، بندرتركمن-شهر سيمين شهر
موقعیت: گلستان، سیمین شهر
تلفن:
بندرترکمن - شهرک صنعتی بناور
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندرترکمن،
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان1
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
نور - شهرک صنعتی نعمت آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: نعمت آباد
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
گلوگاه - شهرک صنعتی گلوگاه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، گلوگاه،
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن:
سوادکوه - شهرک صنعتی سوادکوه(بشل)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: شيرگاه
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی کیاسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: كياسر
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
مراوه تپه - شهرک صنعتی مراوه تپه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، مراوه تپه،
موقعیت: گلستان، مراوه تپه
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی بابلسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: احمدكلا
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
آزادشهر - شهرک صنعتی آقچلی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، آزادشهر،
موقعیت: گلستان، آزادشهر
تلفن:
آبیک - شهر صنعتی لیانا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: قزوین، آبیک،
موقعیت: قزوین، آبیک
تلفن:
قائم شهر - شهرک صنعتی قائمشهر(رستم کلا)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، قائم شهر، دهستان: رستم كلا
موقعیت: مازندران، قائم شهر
تلفن:
اق قلا - شهرک صنعتی آق‌قلا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، اق قلا،
موقعیت: گلستان، اق قلا
تلفن:
کلاله - شهرک صنعتی کلاله
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، کلاله،
موقعیت: گلستان، کلاله
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی میرود
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: ميرود
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
نوشهر - شهرک صنعتی کجور
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نوشهر، دهستان: كجور
موقعیت: مازندران، نوشهر
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گوزن فارس
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی هزارجریبی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی ساری(2)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: حميدآباد
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
علی اباد - شهرک صنعتی علی آباد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، علی اباد،
موقعیت: گلستان، علی اباد
تلفن:
گنبد - شهرک صنعتی گنبد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گنبد،
موقعیت: گلستان، گنبد
تلفن: 33287112
سوادکوه - شهرک صنعتی پل سفید
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: پل سفيد
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی آمل(جمشیدآباد)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: جمشيدآباد
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
درباره مادیشا تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما