جستجو
فیلتر براساس موقعیت
اسلامشهر - ملارد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: تهران، اسلامشهر،
موقعیت: تهران، اسلامشهر
تلفن:
میاندرود - شهرک صنعتی گهرباران
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، میاندرود،
موقعیت: مازندران، میاندرود
تلفن:
کلاله - شهرک صنعتی کلاله
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، کلاله،
موقعیت: گلستان، کلاله
تلفن:
محمود اباد - شهرک صنعتی محمودآباد(تشبندان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، محمود اباد، دهستان: تشبندان
موقعیت: مازندران، محمود اباد
تلفن:
گمیشان - شهرک صنعتی گمیشان
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گمیشان،
موقعیت: گلستان، گمیشان
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان 2 (حیدر آباد)
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی گرماب
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: گرماب
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی دودانگه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: محمدآباد
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
سوادکوه - شهرک صنعتی سوادکوه(بشل)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: شيرگاه
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
تنکابن - شهرک صنعتی سلیمان آباد- نارنجداربن
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، تنکابن، دهستان: گليجان
موقعیت: مازندران، تنکابن
تلفن:
نور - شهرک صنعتی بلده
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: بلده
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
مراوه تپه - شهرک صنعتی مراوه تپه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، مراوه تپه،
موقعیت: گلستان، مراوه تپه
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گوزن فارس
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی آمل(جمشیدآباد)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: جمشيدآباد
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
نوشهر - شهرک صنعتی نوشهر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نوشهر، دهستان: آبندانك
موقعیت: مازندران، نوشهر
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی بابلسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: احمدكلا
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی کیاسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: كياسر
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی بابلکنار
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: درازكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
بهشهر - شهرک صنعتی بهشهر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بهشهر،
موقعیت: مازندران، بهشهر
تلفن:
رامیان - شهرک صنعتی رامیان
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، رامیان،
موقعیت: گلستان، رامیان
تلفن:
بندرترکمن - شهرک صنعتی بناور
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندرترکمن،
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن:
کردکوی - شهرک صنعتی امام خمینی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کردکوی،
موقعیت: گلستان، کردکوی
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی درون کلا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: صورت و كاشيكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی بابل(بندپی)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: صورت و كاشيكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
بندرترکمن - شهرک صنعتی بندر ترکمن
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، بندرترکمن، شهرستان بندرترکمن
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن: 017
ساری - شهرک صنعتی ساری(1)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: گل نشين
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
بندر گز - شهرک صنعتی بندرگز
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز،
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن:
عباس آباد - شهرک صنعتی سلمانشهر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، عباس آباد، دهستان: دانيال
موقعیت: مازندران، عباس آباد
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی آمل3(بابکان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: بابكان
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
قائم شهر - شهرک صنعتی قائمشهر(رستم کلا)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، قائم شهر، دهستان: رستم كلا
موقعیت: مازندران، قائم شهر
تلفن:
درباره مادیشا تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما