جستجو
فیلتر براساس موقعیت
اق قلا - شرکت دژپلاست نگین صحرا jتولید انواع کیسه پلی پروپیلن ونخ
نوع واحد: خصوصی
آدرس: گلستان، اق قلا، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: گلستان، اق قلا
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
کردکوی - میردانه گلستان
نوع واحد: خصوصی
آدرس: گلستان، کردکوی، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: گلستان، کردکوی
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
شر
بندر گز - شرکت صنایع کیمیا روکش گرگان
نوع واحد: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
شر
بندر گز - شرکت مه در کاسپین
نوع واحد: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
بندر گز - شرکت صنایع غذایی مرجان
نوع واحد: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
بندر گز - شرکت فرآورده های غذایی ثمین بندرگز
نوع واحد: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
بندر گز - جوشکاری و تراشکاری صنعت کده
نوع واحد: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
بندر گز - کشت و صنعت گلستان آریا
نوع واحد: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
نا
آمل - نان صنعتی لرا طبرستان
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، آمل، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
صن
بابل - صنایع فرش و موکت بابل
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، بابل، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
نوشهر - گرانفارس خاورمیانه
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، نوشهر، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، نوشهر
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
پا
ساری - پاک پی
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، ساری، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
صن
نامشخص - صنایع نساجی میشا بی بافت
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، نامشخص، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، نامشخص
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
ال
بابلسر - البرز بتن رضائی
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، بابلسر، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
آر
جویبار - آرین پلاستیک کامیاب
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، جویبار، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، جویبار
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
اح
بابل - احمدعلی نصیرائی
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، بابل، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
اح
نامشخص - احسان طهماسبی
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، نامشخص، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، نامشخص
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
تو
سوادکوه - تولیدی عسل چهل گیاه گلرنگ
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، سوادکوه، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
گر
گلوگاه - گروه تولیدی ساوانا طیور پارس
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، گلوگاه، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
ای
قائم شهر - ایمان طهماسبی
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، قائم شهر، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، قائم شهر
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
شه
قائم شهر - شهرام پهلوان
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، قائم شهر، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، قائم شهر
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
عل
بابل - علی فولادی سوادکوهی
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، بابل، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
شم
آمل - شمس سلامت پارس
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، آمل، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
دا
آمل - دانه های روغنی ماه تی تی گل زرین هراز
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، آمل، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
ما
قائم شهر - مازند بتن یاران ماندگار
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، قائم شهر، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، قائم شهر
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
سی
بهشهر - سیاه گنج اشرف البلاد
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، بهشهر، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، بهشهر
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
ذو
سوادکوه - ذوب فلزات کوهساران آفاق مازند
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، سوادکوه، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
را
آمل - راد صنعت ایده آل آرین
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، آمل، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
ام
نور - امیر قاسمی سمسکنده
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، نور، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، نور
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
آب
جویبار - آب آفرین سبز روناک
نوع واحد: خصوصی
آدرس: مازندران، جویبار، (برای مشاهده کلیک کنید)
موقعیت: مازندران، جویبار
تلفن: (برای مشاهده کلیک کنید)
نام مدیر: (برای مشاهده کلیک کنید)
درباره مادیشا تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما