جستجو
فیلتر براساس موقعیت
بابل - شهرک صنعتی کاردیکلا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: كارديكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
میاندرود - شهرک صنعتی گهرباران
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، میاندرود،
موقعیت: مازندران، میاندرود
تلفن:
مراوه تپه - شهرک صنعتی مراوه تپه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، مراوه تپه،
موقعیت: گلستان، مراوه تپه
تلفن:
درباره مادیشا تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما