جستجو
فیلتر براساس موقعیت
بندرترکمن - شهرک صنعتی بندر ترکمن
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، بندرترکمن، شهرستان بندرترکمن
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن: 017
ساری - شهرک صنعتی دودانگه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: محمدآباد
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
مینودشت - شهرک صنعتی مینودشت
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، مینودشت،
موقعیت: گلستان، مینودشت
تلفن:
کردکوی - شهرک صنعتی امام خمینی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کردکوی،
موقعیت: گلستان، کردکوی
تلفن:
آبیک - شهر صنعتی لیانا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: قزوین، آبیک،
موقعیت: قزوین، آبیک
تلفن:
نور - شهرک صنعتی بلده
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: بلده
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
نوشهر - شهرک صنعتی کجور
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نوشهر، دهستان: كجور
موقعیت: مازندران، نوشهر
تلفن:
آزادشهر - شهرک صنعتی آقچلی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، آزادشهر،
موقعیت: گلستان، آزادشهر
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی لاریجان(رینه)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: رينه
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
اسلامشهر - ملارد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: تهران، اسلامشهر،
موقعیت: تهران، اسلامشهر
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی میرود
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: ميرود
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی لاله آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: بابل
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
گمیشان - شهرک صنعتی گمیشان
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گمیشان،
موقعیت: گلستان، گمیشان
تلفن:
گلوگاه - شهرک صنعتی گلوگاه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، گلوگاه،
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی بابل(منصورکنده)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: منصوركنده
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
چالوس - شهرک صنعتی چالوس(مرزن آباد)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، چالوس، دهستان: بيرون بشم
موقعیت: مازندران، چالوس
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی بابل(بندپی)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: صورت و كاشيكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
سیمین شهر - شهرک صنعتی سیمین شهر
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، سیمین شهر، بندرتركمن-شهر سيمين شهر
موقعیت: گلستان، سیمین شهر
تلفن:
کلاله - شهرک صنعتی کلاله
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، کلاله،
موقعیت: گلستان، کلاله
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی کیاسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: كياسر
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان 2 (حیدر آباد)
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی بابلکنار
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: درازكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی درون کلا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: صورت و كاشيكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
بندر گز - شهرک صنعتی گزغربی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز،
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن:
مراوه تپه - شهرک صنعتی مراوه تپه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، مراوه تپه،
موقعیت: گلستان، مراوه تپه
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گوزن فارس
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
سوادکوه - شهرک صنعتی پل سفید
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: پل سفيد
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی ساری(1)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: گل نشين
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
بندرترکمن - شهرک صنعتی بناور
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندرترکمن،
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی هزارجریبی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
درباره مادیشا تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما