جستجو
فیلتر براساس موقعیت
بابل - شهرک صنعتی بابلکنار
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: درازكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
رامیان - شهرک صنعتی رامیان
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، رامیان،
موقعیت: گلستان، رامیان
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان 2 (حیدر آباد)
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
بندرترکمن - شهرک صنعتی بناور
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندرترکمن،
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن:
اسلامشهر - ملارد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: تهران، اسلامشهر،
موقعیت: تهران، اسلامشهر
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی دودانگه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: محمدآباد
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
گلوگاه - شهرک صنعتی گلوگاه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، گلوگاه،
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن:
محمود اباد - شهرک صنعتی محمودآباد(تشبندان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، محمود اباد، دهستان: تشبندان
موقعیت: مازندران، محمود اباد
تلفن:
تنکابن - شهرک صنعتی سلیمان آباد- نارنجداربن
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، تنکابن، دهستان: گليجان
موقعیت: مازندران، تنکابن
تلفن:
گنبد - شهرک صنعتی گنبد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گنبد،
موقعیت: گلستان، گنبد
تلفن: 33287112
ساری - شهرک صنعتی گرماب
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: گرماب
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
مراوه تپه - شهرک صنعتی مراوه تپه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، مراوه تپه،
موقعیت: گلستان، مراوه تپه
تلفن:
گلوگاه - شهرک صنعتی سفید چاه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، گلوگاه،
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن:
علی اباد - شهرک صنعتی فاضل آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، علی اباد،
موقعیت: گلستان، علی اباد
تلفن:
نوشهر - شهرک صنعتی کجور
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نوشهر، دهستان: كجور
موقعیت: مازندران، نوشهر
تلفن:
نور - شهرک صنعتی بلده
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: بلده
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
کلاله - شهرک صنعتی دهنه
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کلاله،
موقعیت: گلستان، کلاله
تلفن:
نکا - شهرک صنعتی نکاء
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نکا،
موقعیت: مازندران، نکا
تلفن:
سوادکوه - شهرک صنعتی اسلام آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: اسلام آباد
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
قائم شهر - شهرک صنعتی قائمشهر(رستم کلا)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، قائم شهر، دهستان: رستم كلا
موقعیت: مازندران، قائم شهر
تلفن:
مینودشت - شهرک صنعتی مینودشت
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، مینودشت،
موقعیت: گلستان، مینودشت
تلفن:
گمیشان - شهرک صنعتی گمیشان
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گمیشان،
موقعیت: گلستان، گمیشان
تلفن:
نور - شهرک صنعتی نور(چمستان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: نور
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی بابلسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: احمدكلا
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
علی اباد - شهرک صنعتی علی آباد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، علی اباد،
موقعیت: گلستان، علی اباد
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی میرود
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: ميرود
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی هزارجریبی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی درون کلا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: صورت و كاشيكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
سوادکوه - شهرک صنعتی پل سفید
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: پل سفيد
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی لاله آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: بابل
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
درباره مادیشا تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما