جستجو
فیلتر براساس موقعیت
ساری - شهرک صنعتی گرماب
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: گرماب
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی بابل(منصورکنده)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: منصوركنده
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
اسلامشهر - ملارد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: تهران، اسلامشهر،
موقعیت: تهران، اسلامشهر
تلفن:
بندرترکمن - شهرک صنعتی بناور
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندرترکمن،
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان 2 (حیدر آباد)
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
نور - شهرک صنعتی نور(چمستان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: نور
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
گلوگاه - شهرک صنعتی گلوگاه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، گلوگاه،
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن:
سوادکوه - شهرک صنعتی اسلام آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: اسلام آباد
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی آمل(امام زاده عبدالله)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: آمل
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی لاریجان(رینه)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: رينه
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
مراوه تپه - شهرک صنعتی مراوه تپه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، مراوه تپه،
موقعیت: گلستان، مراوه تپه
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی ساری(1)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: گل نشين
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
سیمرغ - شهرک صنعتی سنگتاب
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سیمرغ، دهستان: سنگتاب
موقعیت: مازندران، سیمرغ
تلفن:
گنبد - شهرک صنعتی گنبد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گنبد،
موقعیت: گلستان، گنبد
تلفن: 33287112
نکا - شهرک صنعتی نکاء
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نکا،
موقعیت: مازندران، نکا
تلفن:
آزادشهر - شهرک صنعتی آزادشهر
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، آزادشهر،
موقعیت: گلستان، آزادشهر
تلفن:
نور - شهرک صنعتی بلده
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: بلده
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
نوشهر - شهرک صنعتی نوشهر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نوشهر، دهستان: آبندانك
موقعیت: مازندران، نوشهر
تلفن:
میاندرود - شهرک صنعتی گهرباران
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، میاندرود،
موقعیت: مازندران، میاندرود
تلفن:
علی اباد - شهرک صنعتی فاضل آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، علی اباد،
موقعیت: گلستان، علی اباد
تلفن:
نور - شهرک صنعتی نعمت آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نور، دهستان: نعمت آباد
موقعیت: مازندران، نور
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گوزن فارس
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
کلاله - شهرک صنعتی کلاله
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، کلاله،
موقعیت: گلستان، کلاله
تلفن:
بهشهر - شهرک صنعتی بهشهر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بهشهر،
موقعیت: مازندران، بهشهر
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان1
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی بابلسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: احمدكلا
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
علی اباد - شهرک صنعتی علی آباد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، علی اباد،
موقعیت: گلستان، علی اباد
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی آمل3(بابکان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: بابكان
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
سیمین شهر - شهرک صنعتی سیمین شهر
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، سیمین شهر، بندرتركمن-شهر سيمين شهر
موقعیت: گلستان، سیمین شهر
تلفن:
کلاله - شهرک صنعتی دهنه
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کلاله،
موقعیت: گلستان، کلاله
تلفن:
درباره مادیشا تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما