جستجو
فیلتر براساس موقعیت
مراوه تپه - شهرک صنعتی مراوه تپه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، مراوه تپه،
موقعیت: گلستان، مراوه تپه
تلفن:
نوشهر - شهرک صنعتی نوشهر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نوشهر، دهستان: آبندانك
موقعیت: مازندران، نوشهر
تلفن:
کردکوی - شهرک صنعتی امام خمینی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کردکوی،
موقعیت: گلستان، کردکوی
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان 2 (حیدر آباد)
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
گلوگاه - شهرک صنعتی گلوگاه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، گلوگاه،
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن:
آزادشهر - شهرک صنعتی آقچلی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، آزادشهر،
موقعیت: گلستان، آزادشهر
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی بابل(منصورکنده)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: منصوركنده
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی بابلسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: احمدكلا
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
کلاله - شهرک صنعتی دهنه
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کلاله،
موقعیت: گلستان، کلاله
تلفن:
نکا - شهرک صنعتی نکاء
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نکا،
موقعیت: مازندران، نکا
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی ساری(2)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: حميدآباد
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی لاریجان(رینه)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: رينه
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
کردکوی - شهرک صنعتی کردکوی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کردکوی،
موقعیت: گلستان، کردکوی
تلفن:
رامیان - شهرک صنعتی رامیان
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، رامیان،
موقعیت: گلستان، رامیان
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی میرود
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: ميرود
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
سیمین شهر - شهرک صنعتی سیمین شهر
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، سیمین شهر، بندرتركمن-شهر سيمين شهر
موقعیت: گلستان، سیمین شهر
تلفن:
علی اباد - شهرک صنعتی فاضل آباد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، علی اباد،
موقعیت: گلستان، علی اباد
تلفن:
بندر گز - شهرک صنعتی بندرگز
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز،
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن:
میاندرود - شهرک صنعتی گهرباران
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، میاندرود،
موقعیت: مازندران، میاندرود
تلفن:
مینودشت - شهرک صنعتی مینودشت
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، مینودشت،
موقعیت: گلستان، مینودشت
تلفن:
بابل - شهرک صنعتی بابلکنار
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابل، دهستان: درازكلا
موقعیت: مازندران، بابل
تلفن:
اسلامشهر - ملارد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: تهران، اسلامشهر،
موقعیت: تهران، اسلامشهر
تلفن:
عباس آباد - شهرک صنعتی سلمانشهر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، عباس آباد، دهستان: دانيال
موقعیت: مازندران، عباس آباد
تلفن:
اق قلا - شهرک صنعتی آق‌قلا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، اق قلا،
موقعیت: گلستان، اق قلا
تلفن:
جویبار - شهرک صنعتی جویبار
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، جویبار، دهستان: كوهي خيل
موقعیت: مازندران، جویبار
تلفن:
گمیشان - شهرک صنعتی گمیشان
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گمیشان،
موقعیت: گلستان، گمیشان
تلفن:
گنبد - شهرک صنعتی گنبد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گنبد،
موقعیت: گلستان، گنبد
تلفن: 33287112
بندرترکمن - شهرک صنعتی بناور
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندرترکمن،
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن:
آبیک - شهر صنعتی لیانا
نوع شهرک: عمومی
آدرس: قزوین، آبیک،
موقعیت: قزوین، آبیک
تلفن:
بندرترکمن - شهرک صنعتی بندر ترکمن
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، بندرترکمن، شهرستان بندرترکمن
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن: 017
درباره مادیشا تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما