مرکز دیجیتال شهرک‌های صنعتی ایران

اولین موتور جستجوی شهرک‌ها و واحد‌های صنعتی
آخرین اخبار
آمریکایی ها از میلیاردرهای چینی عقب ماندند
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۸

آمریکایی ها از میلیاردرهای چینی عقب ماندند

کاهش فعالیت کارخانه‌ ها در چین
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۱۴

کاهش فعالیت کارخانه‌ ها در چین

درباره مادیشا تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما