جستجو
فیلتر براساس موقعیت
آزادشهر - شهرک صنعتی آزادشهر
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، آزادشهر،
موقعیت: گلستان، آزادشهر
تلفن:
نکا - شهرک صنعتی نکاء
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نکا،
موقعیت: مازندران، نکا
تلفن:
سیمرغ - شهرک صنعتی سنگتاب
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سیمرغ، دهستان: سنگتاب
موقعیت: مازندران، سیمرغ
تلفن:
گمیشان - شهرک صنعتی گمیشان
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گمیشان،
موقعیت: گلستان، گمیشان
تلفن:
گلوگاه - شهرک صنعتی سفید چاه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، گلوگاه،
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن:
کردکوی - شهرک صنعتی امام خمینی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، کردکوی،
موقعیت: گلستان، کردکوی
تلفن:
بندر گز - شهرک صنعتی بندرگز
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، بندر گز،
موقعیت: گلستان، بندر گز
تلفن:
بندرترکمن - شهرک صنعتی بندر ترکمن
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، بندرترکمن، شهرستان بندرترکمن
موقعیت: گلستان، بندرترکمن
تلفن: 017
بابلسر - شهرک صنعتی بابلسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: احمدكلا
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
سیمین شهر - شهرک صنعتی سیمین شهر
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، سیمین شهر، بندرتركمن-شهر سيمين شهر
موقعیت: گلستان، سیمین شهر
تلفن:
بابلسر - شهرک صنعتی بابلسر
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، بابلسر، دهستان: احمدكلا
موقعیت: مازندران، بابلسر
تلفن:
چالوس - شهرک صنعتی چالوس(مرزن آباد)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، چالوس، دهستان: بيرون بشم
موقعیت: مازندران، چالوس
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی آمل(جمشیدآباد)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: جمشيدآباد
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی آمل(امام زاده عبدالله)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: آمل
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
تنکابن - شهرک صنعتی سلیمان آباد- نارنجداربن
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، تنکابن، دهستان: گليجان
موقعیت: مازندران، تنکابن
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی لاریجان(رینه)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: رينه
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
سوادکوه - شهرک صنعتی سوادکوه(بشل)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: شيرگاه
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
آمل - شهرک صنعتی آمل3(بابکان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، آمل، دهستان: بابكان
موقعیت: مازندران، آمل
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی گرماب
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: گرماب
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گوزن فارس
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
علی اباد - شهرک صنعتی علی آباد
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، علی اباد،
موقعیت: گلستان، علی اباد
تلفن:
آزادشهر - شهرک صنعتی آقچلی
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، آزادشهر،
موقعیت: گلستان، آزادشهر
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان1
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
سوادکوه - شهرک صنعتی پل سفید
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، سوادکوه، دهستان: پل سفيد
موقعیت: مازندران، سوادکوه
تلفن:
نوشهر - شهرک صنعتی کجور
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، نوشهر، دهستان: كجور
موقعیت: مازندران، نوشهر
تلفن:
گنبد - شهرک صنعتی گنبد
نوع شهرک: عمومی
آدرس: گلستان، گنبد،
موقعیت: گلستان، گنبد
تلفن: 33287112
گلوگاه - شهرک صنعتی گلوگاه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، گلوگاه،
موقعیت: مازندران، گلوگاه
تلفن:
محمود اباد - شهرک صنعتی محمودآباد(تشبندان)
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، محمود اباد، دهستان: تشبندان
موقعیت: مازندران، محمود اباد
تلفن:
ساری - شهرک صنعتی دودانگه
نوع شهرک: عمومی
آدرس: مازندران، ساری، دهستان: محمدآباد
موقعیت: مازندران، ساری
تلفن:
گرگان - شهرک صنعتی گرگان 2 (حیدر آباد)
نوع شهرک: خصوصی
آدرس: گلستان، گرگان،
موقعیت: گلستان، گرگان
تلفن:
درباره مادیشا تماس با ما قوانین و مقررات ارسال شکایات همکاری با ما